Astrotyp

Pojem Astrotyp pochází z učení Feng Shui. Feng Shui je staré Čínské učení zabývající se vzájemným působením času, člověka a prostoru. K určení těchto vzájemných vztahů využívá elementů, chcete-li živlů a zvířat. Byl vymyšlen čínskými učenci pro svého císaře, jako prostředek dlouhověkosti. Recept na dlouhověkost byl založen právě na vzájemném působení elementů.

Astrotyp je takový rozbor jednotlivce. K tomuto rozboru nám postačí rok, měsíc, den a hodina narození. Z těchto pár čísel lze vše jednoduše vyčíst. A věřte tomu nebo ne, ono to doopravdy sedí :-). V datu narození se skrývají energie, které v ten moment na nás působily a my je do sebe převzali a po celý nás život nás ovlivňují. My tyto energie můžeme jen přijmout a naučit se s nimi pracovat v náš prospěch.

Účel Astrotypu je v podstatě jednoduchý, poznat sám sebe. Poznat, jak a proč jednáme nebo budeme jednat v určitých situacích, jakým směrem se v životě máme vydat, co nás bude bavit, na co máme či nemáme vlohy a také jakým způsobem budeme fungovat s lidmi kolem vás.

Vzorový Astrotyp

Pro vaši lepší představu, vám uvádíme vzorový Astrotyp, abyste věděli jak vypadá, co obsahuje a co se z něj dozvíte. 

                                               Pan Karel, 30.8.1990 v 7:10 hodin (6:10 zimního času)

V Astrotypu pana Karla vidíte (vpravo vedle elementů) více znamének mínus než plus. To znamená, že je to člověk Jinový, tedy více klidný, přemýšlivý a spíše introvert. Takový člověk potřebuje na rozhodnutí čas, nejedná z patra.

Z pohledu elementů zde převládá energie KOVU. Takový člověk ke svému životu potřebuje řád, pravidla a systém. Na základě toho se může zdát značně zatvrzelý. Silná stránka takového člověka je samostatná a precizní činnost. Má pevnou vůli, je ctižádostivý a usilovný. Ovšem takový člověk se nehodí do vedoucí funkce.

Každé zvíře se projevuje v jich situacích, ale celkově tvoří charakter člověka. Pan Karel je na pocitové stránce (1.řádek) Bažant - zatvrzelý pracant, se sklony k negativismu, který kolikrát není opodstatnění. 2. řádek charakterizuje to, jak přemýšlíme, tedy to, co není vidět na venek a jak jednáme s cizími lidmi. Pan Karel má zde Koně - charismatický volnomyšlenkář, s touhou po svobodě a štěstí, s výkyvy nálad. 5. řádek charakterizuje to, jak vystupujeme na veřejnosti, jak mluvíme a jak jednáme s kolegy a rodinou. Panu Karlovi byl dál do vínku Kohout - natřásající se dříč, který to umí perfektně s penězi, a to až tak, že si vytvoří vlastní bankovní systém. Životní nezbytností pro kohouta je chvála. 6. řádek vyjadřuje chování člověka na osobní vzdálenosti (tedy na vzdálenost menší než 2 metry od druhého člověka). Nejčastěji se projeví mezi partnery, a to i na sexuální úrovni. Pan Karel je na této úrovni Zajíc - diplomatický neposeda s nelibostí v konfliktech (tedy pokud nejde o rodinu, tam se z něj stane nejbojovnější zvíře ze všech).

Toto je pouze zjednodušená a zkrácená verze toho co se v Astrotypu dozvíte. Kompletně zpracovaný Astrotyp je obsažen na 14 - 20 stranách formátu A4. Astrotyp vám zašleme buď do emailu nebo vám ho necháme vytisknout a svázat, tak aby jste si ho mohli založit do knihovny a kdykoliv ho mít po ruce a začíst se do něj a nebo ho darovat svým blízkým.Vytvořte si webové stránky zdarma!