Pa Kua

Metoda Pa Kua se zaměřuje na prostor, ve kterém žijeme nebo pracujeme. Pomocí této metody můžeme posoudit jestli žijeme harmonický život a zároveň můžeme provést změny, které k harmonickému životu povedou. Najdeme zde oblasti, ve kterých mohou být skryté zdroje našich problémů. Pomocí jednoduchých náprav upravíme tok energií, které jsou pro tyto oblasti potřebné. 

Prostor, ve kterém žijeme se člení na 9 životních oblastí, které představují naše životní hodnoty - Kariéra, Vztahy, Minulost, Hojnost, Centrum, Pomocníci, Budoucnost, Moudrost a Dosažení. V každé oblasti zjišťujeme, zda zde energie plyne nebo stagnuje. To můžeme zjistit např. podle vybavení, zařízení, detailů a jejího uspořádání. 

Nápravy, které v jednotlivých oblastech navrhneme, mohou vést ke zlepšení vašich vztahů, kariéry, financí nebo zdraví. Tím, že se energie v jednotlivých oblastech rozhýbají nebo zklidní, změní se i váš život. 

K vypracování rozboru potřebujeme půdorys vašeho domu, bytu, kanceláře či provozovny s označením světových stran.

Vytvořte si webové stránky zdarma!